CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL WEB THE CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. POLÍTICA DE PRIVA

I. Generalitats i acceptació de les condicions generals d'utilització del portal
1. TITULARITAT DEL PORTAL
 
CULEBRAS ASSESSORS, S.L.P. amb domicili a Plaça de la Sardana núm. 7 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), CIF B60174935 i inscrita al registre mercantil de Barcelona al tom 5470 del llibre 4772, foli 041, secció 2a, Full 61734, és la titular de la web www.culebras.cat (en endavant el WEB), i posa aquest web a disposició dels usuaris d'Internet, amb la finalitat de proporcionar informació sobre els serveis de la Gestoria CULEBRAS ASSESSORS. S.L.P.
2. CONDICIONS GENERALS D’UTILIZACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES MATEIXES
2.1. Les presents Condicions Generals d'Utilització del Web, tenen com a finalitat regular tant la posada a disposició de la informació com les relacions comercials que sorgeixin entre CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. i els usuaris del web. Per la navegació pel web i / o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix de CULEBRAS ASSESSORS S.L.P., vostè adquireix la condició d'Usuari. Tant la navegació i / o la utilització de qualsevol dels serveis del web, suposen l'acceptació com a Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització.
 
2.2. CULEBRAS ASSESSORS SLP podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, i / o les condicions particulars que, si escau, s'incloguin, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions al web per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris, sempre abans de la visita al web.
 
2.3. CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en aquest website. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada al lloc web, prevaldrà la versió impresa.
II. Condicions generals d'utilització del portal
 Aquestes Condicions Generals s'aplicaran tant a l'activitat promocional i de subministrament d'informació que s'efectua a través de la Web com a la prestació dels serveis oferts en el Web, de tal manera que les mateixes regiran en tot moment tant per a la simple navegació per el web.
 
1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
1.1. D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, se l'informa que les seves dades seran tractades per CULEBRAS ASSESSORS SLP, com a responsable d'aquests. La finalitat del tractament és poder facilitar la informació sol·licitada per l'usuari així com la correcta prestació dels serveis que, si és el cas, tingui contractats. Aquest tractament es troba legitimat pel consentiment de l'interessat i, si s'escau, per la prestació d'un servei de gestió laboral, comptable, fiscal, jurídic o d'administració de finques. Les dades demanades podran ser cedides a Administracions Públiques, sempre de forma justificada i delimitada a la finalitat prèviament definida, dins de la prestació de serveis acordada. Les dades recollides es conservaran mentre hi hagi un interès mutu o relació contractual entre les parts, així com sempre que siguin necessaris per complir amb la legislació vigent.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant un escrit dirigit a CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. Plaça de la Sardana núm. 7, baixos, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), o a través de l'adreça de correu electrònic culebras@culebras.es. En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a través de la pàgina www.agpd.es.
1. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
1.1. D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, se l'informa que les seves dades seran tractades per CULEBRAS ASSESSORS SLP, com a responsable d'aquests. La finalitat del tractament és poder facilitar la informació sol·licitada per l'usuari així com la correcta prestació dels serveis que, si és el cas, tingui contractats. Aquest tractament es troba legitimat pel consentiment de l'interessat i, si s'escau, per la prestació d'un servei de gestió laboral, comptable, fiscal, jurídic o d'administració de finques. Les dades demanades podran ser cedides a Administracions Públiques, sempre de forma justificada i delimitada a la finalitat prèviament definida, dins de la prestació de serveis acordada. Les dades recollides es conservaran mentre hi hagi un interès mutu o relació contractual entre les parts, així com sempre que siguin necessaris per complir amb la legislació vigent.
Es podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, mitjançant un escrit dirigit a CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. Plaça de la Sardana núm. 7, baixos, 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona), o a través de l'adreça de correu electrònic culebras@culebras.es. En cas de considerar que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control a través de la pàgina www.agpd.es.
 
1.2. L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel web, o proporcionades qualsevol formulari, així com els derivats de la prestació de serveis contractada, en el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l'apartat primer. Quan per demanar aquestes dades de caràcter personal s'utilitzin formularis, la identificació de l'usuari s'entendrà que és correcta, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles a la nostra pàgina web i qui respon de la seva veracitat . Així mateix s'indicarà el caràcter voluntari o obligatori dels camps o respostes a emplenar. La informació obligatòria s'identifica amb un asterisc. La negativa a proporcionar les dades qualificades com obligatoris suposarà la no prestació del servei o informació sol·licitada. Així mateix, podran facilitar-se dades de manera voluntària amb la finalitat de prestar de la millor manera el servei demandat o la informació sol·licitada.
L'Usuari podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l'apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament ( UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, i en particular els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, sempre que resultés pertinent , així com el de revocació del consentiment per al tractament de les seves dades o per a qualsevol dels usos abans assenyalats.


1.3. CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. informa que aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. En navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les cookies. No obstant això, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies i l'eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l'ús de cookies al seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari. El navegador de l'usuari memoritza cookies al disc dur només durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant a l'ordinador. Les galetes no contenen cap mena d'informació personal específica, i la majoria de les mateixes s'esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les anomenades galetes de sessió).
Aquest Web utilitza tant galetes temporals de sessió com galetes permanents. Les galetes de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix al Web i les galetes permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d'una sessió.
Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes utilitzant el seu navegador. A cada navegador l'operativa diferent, la funció de "Ajuda" li mostrarà com fer-ho.
 
1.4. Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions, l'Usuari consent expressament el tractament de les dades incloses en el fitxer anteriorment referit per part de CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. amb la finalitat de fer-li arribar la informació sol·licitada, ofertes i informació per qualsevol sistema i referent als seus serveis i activitats relacionades amb els mateixos que puguin ser del seu interès o per avaluar el seu nivell d'anglès. S'informa a l'Usuari que aquesta consentiment es prestarà en l'acte de recollida de les dades personals. L'Usuari té respecte de les dades personals aportats els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i dret a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades, els quals podrà fer efectius davant el responsable del fitxer a la forma que preveu l'apartat 1.1.
 
1.5. CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. es compromet a respectar la confidencialitat de les dades incloses en el fitxer i a utilitzar d'acord amb la finalitat indicada. CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al que disposa la normativa vigent, sent els nivells de seguretat els adequats a les dades que es faciliten i, a més, s'han instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat a les dades que ens faciliten.
 
1.6. CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat i de protecció de dades per adaptar novetats legislatives, de manera que recomanem la seva lectura abans de cada accés i navegació pel lloc web. No obstant l'anterior, les relacions establertes amb els usuaris, amb anterioritat a la modificació de la Política de Privacitat, es regeixen per les normes previstes en el moment en què l'usuari va accedir al lloc web per al seu establiment, sense perjudici del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades.
 
2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
2.1. Tots els continguts que es mostren en el web i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de CULEBRAS ASSESSORS SLP o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el web.
 
2.2. En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de CULEBRAS ASSESSORS SLP o dels titulars corresponents.
 
3. RESPONSABILITAT CULEBRAS ASSESSORS S.L.P.
3.1. CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. únicament respondrà dels danys que l'Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa d'aquesta companyia.
L'Usuari reconeix i accepta que la utilització del web, així com la prestació dels serveis en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.
 
3.2. CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu (i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a CULEBRAS ASSESSORS SLP, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema; (Ii) Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; (Iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de les Reserves i que no siguin atribuïbles a CULEBRAS ASSESSORS S.L.P .; (Iv) Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts del web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; (V) De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. , Degudes a l'Usuari, a tercers, oa supòsits de força major.
 
3.3. CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Web. En particular CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.
 
3.4. Dins del website poden realitzar enllaços (links) a altres webs respecte dels quals CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. no té control i del contingut no es fa responsable. De la mateixa manera CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. no serà responsable de la disponibilitat tècnica de les pàgines web a les que l'usuari accedeixi a través del seu website. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que, si s'escau, pogués derivar de l'accés a aquests continguts, així com de qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol altre dany o perjudici ocasionat al seu sistema informàtic per qualsevol material descarregat o de qualsevol manera obtingut a través de l'ús dels serveis o per qualsevol pèrdua de dades derivada de descarregar aquest material.
Així mateix, CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. no serà responsable dels danys o perjudicis derivats de les infraccions de qualsevol usuari que afectin els drets d'altres usuaris, o de tercers, incloent els drets de Copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual i industrial.
 
4. OBLIGACIONS DE L'USUARI
4.1. Amb caràcter general l'Usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals d'Ús, si escau les Condicions Particulars que fossin d'aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en el web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de CULEBRAS ASSESSORS SLP , Els seus proveïdors, la resta d'Usuaris o en general de qualsevol tercer.
 
4.2. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida per l'Usuari amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'Usuari s'obliga, en la utilització del web, així com en la prestació dels serveis a: (i) en el cas de registrar, l'Usuari s'obliga a proporcionar amb veracitat les dades proporcionades ja mantenir-les actualitzades; (Ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent. ; (Iii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de CULEBRAS ASSESSORS SLP, de qualsevol Usuari, dels proveïdors de CULEBRAS ASSESSORS SLP o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; (Iv) a custodiar adequadament el "Nom d'Usuari" i la "Contrasenya" que li sigui facilitada per CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. als Usuaris, com a elements identificadors i habilitadors per a l'accés als diferents serveis oferts en el Web, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l'accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos. Igualment l'usuari es compromet a comunicar a CULEBRAS ASSESSORS S.L.P., amb la major rapidesa, la seva pèrdua o robatori així com qualsevol risc d'accés al "Nom d'Usuari" i / o la "Contrasenya" per un tercer; (V) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del web, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; (Vi) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del web o en la utilització de qualsevol dels serveis del web, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma ; (Vii) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de CULEBRAS ASSESSORS S.L.P., els seus proveïdors o tercers; (Viii) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició d'un tercer.
Les comunicacions de CULEBRAS ASSESSORS S.L.P. a l'Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquesta a través del web.
L'Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització del Web, i / o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.
 
5. LEGISLACIÓ APLICABLE. SUBMISSIÓ FUR.
5.1. La legislació aplicable és l'espanyola i per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia que es pogués derivar de la utilització d'aquesta web, així com de la inscripció o contractació que es pogués realitzar a través d'ella, es declara com a jurisdicció competent als jutjats i Tribunals de Barcelona.
Al seu servei des de 1946
© 2024 Culebras Assessors | Tots els drets reservats
Plaça de la Sardana, 7
08950 Esplugues de Llobregat
Tel. 933 710 000
Fax 933 717 992
Aquest lloc web utilitza galetes pròpies per recopilar informació amb la finalitat de millorar els nostres serveis, així com l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, suposa l'acceptació de la instal·lació de les mateixes. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur, encara que haurà de tenir en compte que aquesta acció podrà ocasionar dificultats de navegació de pàgina web. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí .